Handledning

Verksamhetshandledning med KBT-inriktning innebär att vi granskar de svårigheter och dilemman du stöter på i ditt arbete med behandling.

Handledningen innebär ofta kortare undervisningsinslag utifrån inlärningsteori, informationsprocessteori eller ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Det är således bra om du har intresse för eller kunskap om KBT.

Handledningen kan ha fokus på psykologisk / psykiatrisk problematik hos vuxna eller hos barn och ungdomar. Den kan bedrivas antingen i grupp eller individuellt.

Jag utför även utbildningshandledning i KBT inom ramen för grundläggande psykoterapiutbildningar och vid utbildning till legitimerad psykoterapeut. Handledning kan även ha fokus på chefsstöd eller teamutveckling.