KBT – Kogintiv Beteendeterapi

KBT – Kognitiv Beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi är en psykologisk behandlingsmetod som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Tankar, känslor och handlingsmönster som inte fungerar i din aktuella livssituation leder ofta till psykisk ohälsa. KBT innebär att man arbetar med att förändra dessa. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen och behandlingen är mer inriktad på nuet och framtiden, än på det förflutna.

KBT utgår från att psykiska problem kan förändras genom att man tillämpar nya sätt att tänka och bete sig. I KBT är samarbetet mellan terapeut och klient centralt och som klient är du aktiv i din egen behandling, t ex genom att bestämma mål för behandlingen, kartlägga dina egna svårigheter och framsteg och att göra hemuppgifter mellan samtalen.

Behandlingen syftar till att du som klient ska få ökad kunskap om hur dina besvär kan hanteras, så att du står bättre rustad inför framtida påfrestningar. KBT har i vetenskapligt kontrollerade studier visat sig ha god effekt vid bl a ångest och depression.