Undervisning

Jag kan erbjuda undervisning i KBT och kognitivt förhållningssätt på såväl grundläggande som på mer avancerad nivå.

Här är några exempel på utbildningar som jag medverkat i:

  • Ett flertal orienteringsutbildningar i KBT bl a i samarbete med Wisemind AB, www.wisemind.se
  • Psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet vid Umeå Universitet
  • Psykologprogrammet vid Stockholms universitet
  • Uppdragsutbildning I KBT åt Region Norrbotten genom Evidens AB