Om mig

Mitt namn är Eva Gafvelin Ramberg och jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning på KBT. Jag är också lärare och handledare i KBT.

Har 40 års erfarenhet som psykolog inom vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri.

Jag startade RECOGNIA AB år 2001 och arbetade några år med handledning och undervisning, parallellt med min anställning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2008 arbetar jag heltid i mitt företag med psykoterapi, handledning och undervisning, med inriktning på KBT.

Relevanta utbildningar

  • Leg psykolog 1984
  •  Leg psykoterapeut 2001 
  • Specialist inom klinisk psykologi 2001 
  • Handledare och lärare i KBT 2004 
  • Inlärnings- och beteendeterapi 2007 Dialektik beteendeterapi 2007
  •  Relational frame theory 2010

Exempel på uppdragsgivare 

  • Evidens www.evidens4u.se 
  • Umeå universitet, bl a Psykoterapeutprogrammet KBT 
  • Norrbottens läns landsting, bl a Psykiatriska kliniken Piteå Älvdals sjukhus, Psykiatriska kliniken Gällivare sjukhus, BUP-mottagningen Luleå-Boden.